Όχι στο Σχέδιο Ανάν!
http://www.OxiStoSxedioAnan.com - η πληρέστερη σελίδα για το Σχέδιο Ανάν