Ο Μόνος Χαμένος του «όχι» θα είναι η Τουρκία

(και ο μεγάλος κερδισμένος του «ναι»)

Λυσσώδης εκστρατεία έχει εξαπολυθεί από όσους επιχειρούν να καταπτοήσουν τους Κυπρίους και να τους οδηγήσουν σε αποδοχή του σχεδίου Ανάν. Βασικό τους «επιχείρημα» η ιταμές απειλές ότι το «όχι» θα επιφέρει στον Ελληνισμό δεινά και περιπέτειες.

Ε, λοιπόν, καιρός είναι να λεχθεί ξεκάθαρα η αλήθεια.

Μόνος χαμένος του ελληνικού «όχι» θα είναι, (μεταξύ των άμεσα εμπλεκομένων) η Τουρκία γιά πολλούς λόγους, εξ ών παραθέτω μόλις … δέκα.

1. Η Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Μαϊου 2004 θα ενταχθεί στην Ε.Ε. ως έχει, χωρίς, δηλαδή, να χάσει τη σημερινή της κρατική υπόσταση.

2. Ο Ελληνισμός θα μετέχει της Ε.Ε. με δύο κράτη, δύο ψήφους, δύο «βέτο»

3. Υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της, θα εξακολουθούν να ισχύουν όλα τά δικαιώματα πού αυτή έχει κατοχυρώσει σε διεθνές επίπεδο.

4. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα διατηρεί ακέραιες και τις αξιώσεις πού της έχουν αναγνωρισθεί σε βάρος της Τουρκίας από τους Διεθνείς Οργανισμούς (Συμβούλιο Ασφαλείας, Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.α.). Αντίστοιχα, η Τουρκία, μετά την 1.5.2004, θα εξακολουθήσει να βαρύνεται με όλες τις καταδικαστικές σε βάρος της αποφάσεις όλων των ανωτέρω Οργανισμών, με την υποχρέωση άρσης των παράνομων τετελεσμένων πού επέβαλε στο νησί και με την υποχρέωση αποζημιώσεως των Ελληνοκυπρίων προσφύγων, ή αποκατάστασής τους στις περιουσίες τους.

5. Η Τουρκία θα είναι υποχρεωμένη, βάσει των υπαρχόντων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, να αποσύρει από την Κύπρο μέχρι και τον τελευταίο στρατιώτη, μέχρι και το τελευταίο τεμάχιο βαρέως ή ελαφρού οπλισμού.

6. Η Τουρκία θα είναι υποχρεωμένη να αποσύρει ΟΛΟΥΣ τους εποίκους από το νησί.

7. Η Τουρκία θα είναι υποχρεωμένη να αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα την Κυπριακή Δημοκρατία και να ανταλλάξει με αυτήν διπλωματικές αντιπροσωπείες.

8. Η Τουρκία θα υποχρεούται να καταγγείλει, άλλως, να κηρύξει άκυρες τις διμερείς συνθήκες και συμβάσεις πού έχει συνάψει με το παράνομο τουρκοκυπριακό κράτος και να εγκαταλείψει κάθε περαιτέρω βλέψη της στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο και στην υφαλοκρηπίδα της Κύπρου.

9. Η Τουρκία, χάνοντας τον στρατιωτικό έλεγχο της Κύπρου χάνει και όση βαρύτητα αποκτούσε ο ρόλος της στην Αν. Μεσόγειο όσο κατείχε το νησί. Στο ρόλο αυτό υποκαθίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία.

10. Η Τουρκία με ραγδαίους ρυθμούς θα χάσει και κάθε επιρροή, οικονομική, πολιτική ή άλλη, επί των Τουρκοκυπρίων. Τούτο, δε, διότι, οι Τουρκοκύπριοι, ήδη από 2.5.2004, θα σπεύσουν να γίνουν «Ευρωπαίοι», αποκτώντας διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και βέβαια, θα γράψουν την τουρκοκυπριακή διοίκηση και τη «μητέρα πατρίδα» στα παλαιότερα τών υποδημάτων τους.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το «όχι» των Ελληνοκυπρίων ουδένα άλλον βλάπτει, πλήν της Τουρκίας. Αν η Τουρκία από 1.5.2004 και με την προϋπόθεση ότι θα προϋπάρξει το «όχι» τών Ελλήνων, αντιδράσει σε όλα τά ανωτέρω ενδεχόμενα, αν εξακολουθήσει να μην τηρεί τις έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας υποχρεώσεις της, θα πρέπει να εγκαταλείψει και κάθε ελπίδα ένταξής της στην Ε.Ε

Αντίθετα, ενδεχόμενο «ναι» των Ελλήνων, επιφέρει πλήρη αντιστροφή δεδομένων και συνεπειών και καθιστά εμάς τους μόνους χαμένους. Μέση λύση δεν υπάρχει.

Το «ναι» θα αποτελέσει θρίαμβο της Τουρκίας και συμφορά για τον Ελληνισμό.

Το «όχι» θα αποτελέσει θρίαμβο του Ελληνισμού και δεινή ήττα της Τουρκίας,

Το «όχι» θα σημάνει, ουσιαστικά και οριστική λήξη του πολέμου του 1974 με περιφανή και ολοκληρωτική ελληνική πολιτική και στρατιωτική νίκη, αφού θα επιφέρει πλήρη ανατροπή των πολιτικών και στρατιωτικών αποτελεσμάτων της εισβολής και κατοχής.

Γεώργιος Σκουταρίδης

Δικηγόρος

 

 

 


Αφιέρωμα στο Σχέδιο Ανάν του ηλεκτρονικού περιοδικού Αντίβαρο

http://www.oxistosxedioanan.com

http://www.antibaro.gr