"Γιάννης Γίγας - Άκρα Ταπείνωσις 
(ένα σχόλιο στον πίνακα του Ιερώνυμου Μπος La Coronacion de Espinas ή Mocking Christ)".

 

 

 


Αφιέρωμα στο Σχέδιο Ανάν του ηλεκτρονικού περιοδικού Αντίβαρο

http://www.oxistosxedioanan.com

http://www.antibaro.gr