Απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ

της 19ης Ιουλίου 2004

 

 

Το Πολιτικό Γραφείο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ συνήλθε σε τακτική συνεδρία στις 19 Ιουλίου 2004 και μελέτησε τη σημερινή θέση του Κυπριακού και τις διαφαινόμενες προοπτικές υπό το φως και της ενημέρωσης από τον Πρόεδρο του Κινήματος για τις δύο τελευταίες συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου.

 

Το Πολιτικό Γραφείο μετά την ενημέρωση και τη συζήτηση που ακολούθησε κατέληξε στα πιο κάτω:

 

1.      Εξακολουθούν να υπάρχουν ανεπιθύμητες δυσκολίες στο Διεθνή και τον Ευρωπαϊκό χώρο μετά το Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου. Χρειάζεται να συνεχιστεί η συλλογική προσπάθεια Κυβέρνησης και Πολιτικών Δυνάμεων για την αντιμετώπιση των αντιδράσεων. Κεντρικός στόχος της προσπάθειας θα πρέπει να είναι η επεξήγηση – ερμηνεία της δικαιολογημένης άρνησης του λαού μας να αποδεχθεί πρόνοιες του Σχεδίου που θα οδηγούσαν σε λύση άδικη και ετεροβαρή και που θα έθετε την Κύπρο υπό τη μόνιμη κηδεμονία της Τουρκίας.

 

2.      Επιθυμούμε την οικονομική ενίσχυση και αναβάθμιση της θέσης των Τουρκοκυπρίων. Η πρόθεση ωστόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρακάμψει την Κυπριακή Δημοκρατία με το Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο και τον Κανονισμό για απ΄ ευθείας εμπόριο με τα κατεχόμενα μας βρίσκει αντίθετους.  Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια σε πολιτικό επίπεδο για αποτροπή υιοθέτησης των κανονισμών ως έχουν. Αν τελικά υιοθετηθούν τότε θα πρέπει να υπάρξει προσφυγή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Λουξεμβούργου.

 

3.      Οι στρατηγικοί στόχοι για επίλυση του Κυπριακού παραμένουν αμετάθετοι και αναλλοίωτοι. Λύση διζωνικής – δικοινοτικής Ομοσπονδίας όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις Συμφωνίες υψηλού επιπέδου του ΄77 και του ΄79 με μία διεθνή νομική προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια.

 

Λύση δημοκρατική, λειτουργική και βιώσιμη που θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

 

Λύση που θα σέβεται τις αρχές του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

 

Λύση που να προνοεί για μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κύπρο χωρίς κηδεμονίες και επεμβατικά εγγυητικά βάρη.

 

Αυτό που χρειάζεται είναι η αναδιαμόρφωση της  στρατηγικής μας υπό το φως δύο δεδομένων. Πρώτον του αποτελέσματος του Δημοψηφίσματος της 24ης Απριλίου και της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Μαΐου 2004.

 

Η σαφής και αδιαμφισβήτητη έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας στο Δημοψήφισμα θα πρέπει να είναι καθοριστικός παράγοντας στο ποιες και πόσες αλλαγές θα πρέπει να επιδιωχθούν επί του σχεδίου Ανάν.

 

Η Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί σταδιακά τη δυνατότητα ενεργού εμπλοκής των ευρωπαϊκών συλλογικών θεσμικών οργάνων στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού. Ασφαλώς το Κυπριακό, ως διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής, παραμένει στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα του ΟΗΕ. Ωστόσο μετά την 1η Μαΐου 2004 μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κυπριακό είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιδιωχθεί  η ενεργός ανάμειξη της Ένωσης στις προσπάθειες λύσης στα πλαίσια μιας επικουρικής συνδρομής προς τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες του ΟΗΕ.

 

4.      Το Σχέδιο Ανάν δεν μπορεί να επανέλθει σε ένα νέο Δημοψήφισμα ενώπιον του λαού ούτε ως έχει ούτε με περιθωριακές αλλαγές.

Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε βάναυση καταστρατήγηση της λαϊκής ετυμηγορίας. Καλούμε όλους εντός και εκτός Κύπρου να σεβαστούν τη δημοκρατικά εκφρασμένη θέληση του λαού μας.

 

Ούτε οι έξωθεν νουθεσίες, υποδείξεις και πιέσεις, ούτε οι έσωθεν υπονομευτικές της βούλησης του λαού προσπάθειες δεν θα επιτραπεί να αλλοιώσουν τη λαϊκή απόφαση.

 

Το Σχέδιο Ανάν θα πρέπει να τύχει τροποποιήσεων κατά τρόπο που να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι δικαιολογημένοι φόβοι, οι ανησυχίες και ανασφάλειες του Κυπριακού Ελληνισμού.

 

Το Πολιτικό Γραφείο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ επαναλαμβάνει τα πιο κάτω κεφαλαιώδη θέματα επί των οποίων θα πρέπει να επιδιωχθούν αλλαγές.

 

α) Εσαεί παραμονή τουρκικών στρατευμάτων

 

β) επέκταση επεμβατικών εγγυητικών δικαιωμάτων.

 

γ) Μη ύπαρξη αξιόπιστου μηχανισμού απομάκρυνσης εποίκων

 

δ) Μη μόνιμη ανακοπή της συνεχούς ροής εποίκων – μεταναστών από την Τουρκία.

 

ε) Εγγυήσεις εφαρμογής της λύσης περιλαμβανόμενης της ασφαλούς επιστροφής των υπό Ελληνοκυπριακή Διοίκηση επιστρεφομένων εδαφών.

 

στ) Διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων των Κυπρίων – Ευρωπαίων πολιτών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ζ) Πρόνοιες για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ορθόδοξη  λειτουργία  της Εκτελεστικής Εξουσίας κατά το διεθνώς αποδεκτό πολιτειακό και συνταγματικό αξίωμα της διάκρισης των εξουσιών.

η) Διασφάλιση της οικονομικής ενότητας της χώρας.

θ)  Οι συναπτόμενες Διεθνείς Συνθήκες να σέβονται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου.

ι) Απρόσκοπτη συμμετοχή της Κύπρου στον πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας – Άμυνας.

Το Κ. Σ. ΕΔΕΚ το οποίο έχει ήδη εκφράσει τις απόψεις του για τις αναγκαίες αλλαγές επί του Σχεδίου Ανάν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Εθνικό Συμβούλιο θα τις επαναδιατυπώσει σε νέα συνάντηση που θα έχει προσεχώς με τον Πρόεδρο.

 

5.      Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ επικροτεί τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η δημόσια τοποθέτηση του ιδίου και η εμπλοκή του σε δημόσιες συζητήσεις για τις αναγκαίες αλλαγές, είναι σε αυτό το στάδιο  λόγω ανυπαρξίας οποιασδήποτε πρωτοβουλίας ή διαπραγματευτικής διαδικασίας όχι μόνο αχρείαστη και ανώφελη αλλά και εθνικά επιζήμια αφού με μια τέτοια πρακτική θα υπονομευόταν η διαπραγματευτική ικανότητα και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Κυπριακής πλευράς.

 

6.      Η απουσία πρooπτικών  για άμεσες εξελίξεις στο Κυπριακό δεν πρέπει να είναι αποτρεπτική του δικού μας καθήκοντος για εντατική και ολόπλευρη δραστηριοποίηση στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο που να στοχεύει στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος που προσεχώς θα υποβοηθήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρωτοβουλιών με στόχο τη λύση. Μια καλά οργανωμένη εκστρατεία με ευθύνη της Κυβέρνησης και συμμετοχή των Πολιτικών Κομμάτων είναι απολύτως αναγκαίο να αναληφθεί.

 

7.      Τα Μέτρα που έχουν προταθεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αισθήματος ασφάλειας μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων κινούνται σε μια σωστή κατεύθυνση και προσφέρουν μια ορθή βάση που μπορεί να διευκολύνει μια ειρηνική λύση του Κυπριακού  προβλήματος.

 

Τα μέτρα χαρακτηρίζονται από πολιτική τόλμη και μεγαλοψυχία και η αξιοποίηση τους από την τουρκική πλευρά θα αποτελούσε έμπρακτο δείγμα γραφής για τη θέληση της να υποβοηθήσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις που θα θέσουν τα θεμέλια επανένωσης της Κύπρου με επίτευξη λύσης το συντομότερο δυνατό.

 

Αποδοχή για υλοποίηση των Μέτρων από τουρκικής πλευράς θα οδηγήσει σε επαναλειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου και διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών των Τουρκοκυπρίων με το εξωτερικό, τηρουμένων των αρχών της νομιμότητας.

 

Τα μέτρα δεν έχουν ασφαλώς σαν στόχο τη διαιώνιση της σημερινής διχοτομικής κατάστασης αλλά τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος που θα οδηγήσει στην ανατροπή των κατοχικών δεδομένων και την επανένωση της Κύπρου.

 

Η πρώτη αντίδραση του ψευδοπρωθυπουργού Ταλάτ εκπέμπει προκλητικότητα και αδιαλλαξία. Αφαιρώντας κάθε ίχνος μετριοπάθειας και βούλησης συνδιαλλαγής από την πολιτική του συμπεριφορά ο κ. Ταλάτ επιδεικνύει δυστυχώς συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των δυνάμεων κατοχής.

 

Η αντίδραση τμήματος της αντιπολίτευσης προς τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που πρότεινα η Κυπριακή Κυβέρνηση μόνο ως θλιβερή μπορεί να χαρακτηριστεί. Αντί να ενισχύουν την Κυπριακή Δημοκρατία στην πρωτοβουλία της για τα μέτρα που ήδη χαιρετίστηκαν από τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές χώρες, μεμψιμοιρούν υπονομευτικά.

 

Προβάλλουν τον ανυπόστατο ισχυρισμό ότι τα μέτρα εξυπηρετούν τους Ελληνοκυπρίους αποδυναμώνοντας έτσι το μέτωπο της Ελληνικής Κυπριακής πλευράς. Αποδοκιμάζουμε αυτή την στάση ως αποδυναμώνουσα τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις προσπάθειες της να οικοδομήσει κλίμα που θα διευκολύνει τον στόχο λύσης του Κυπριακού προβλήματος.

 

8.      Το Κ.Σ. ΕΔΕΚ επαναβεβαιώνει για μια ακόμα φορά τη σταθερή προσήλωση του σε λύση του Κυπριακού προβλήματος το συντομότερο δυνατό. Για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνουμε ότι το όχι του Κυπριακού Ελληνισμού στο Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου δεν ήταν όχι στη λύση, αλλά σε άδικες και ετεροβαρείς πρόνοιες του προταθέντος Σχεδίου.

 

Απευθύνουμε προς  τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας μήνυμα συμπόρευσης και κοινού αγώνα για την επίτευξη λύσης που θα τερματίζει οριστικά την κατοχή, θα επανενώνει την κοινή μας πατρίδα και θα διασφαλίζει τη συμμετοχή του συνόλου των κατοίκων της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή οικογένεια.

 

Τριάντα χρόνια κατοχής και διαίρεσης είναι πολλά. Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για το ειρηνικό και ευτυχισμένο μέλλον του λαού και της πατρίδας.

 

 

 

 

 


Αφιέρωμα στο Σχέδιο Ανάν του ηλεκτρονικού περιοδικού Αντίβαρο

http://www.oxistosxedioanan.com

http://www.antibaro.gr